Seriál turnajů na jednotlivých hracích místech.

Série se skládá ze 30 základních turnajů (žádný zvýhodněný ani nějak jinak bodovaný)
+
Úvodní turnaj (bodovaný) a Velké Finále (nebodované)

Startovné na turnaj základní části:

60 Kč / hráč

Hra:

 501 DO na 2 vítězné legy, oboustranný pavouk (hrací místa s jedním šipkovým automatem 301 DO) viz příloha č.1, k „Pravidlům a propozicím Vysočina tour 2020“
Při účasti 6 a méně hráčů (každý s každým)

Termíny jednotlivých turnajů / hrací dny:

 Každé hrací místo si zvolí svůj hrací den od pondělí do neděle se začátkem turnajů max. ve 20:00 hodin (prezence do turnaje ½ hod. před začátkem).
První turnaje se uskuteční v týdnu od 15.10. do 21.10.2019, vánoční přestávka od 23.12.2019 do 5.1.2020, poslední pak v týdnu od 18.5. do 24.5.2020.

Pravidla:

 Hraje se dle platných sportovních pravidel UŠO.

Podmínka uskutečnění turnaje:

Minimální účast pro konání turnaje je 5 hráčů. Hrát může každý i neregistrovaný hráč, který dovršil 18 let věku, mladší 18 let hrát mohou, ale pouze o věcné ceny.

Rozdělení startovného:

16,- Kč - Místní Jackpot (je určen pro nejlepší hráče/ky každého daného hracího místa)
16,- Kč - Celkový Jackpot (je určen pro nejlepší hráče/ky celkového žebříčku = 30% a Velkého finále = 70%)
16,- Kč - Losované Ceny (je určen pro všechny hráče/ky, kteří se nominují na Velké Finále a zúčastní se ho)
3,- Kč – Poháry (je určen pro nejlepší hráče místních i celkového žebříčku a na Velké Finále)

5,- Kč – Odměny (je určen pro nejproduktivnější hráče/ky a hrací místa, mistry středaře, nejlepší juniory, hráče s nejvyšším počtem vyhraných turnajů, rozhodčí hracích míst)

2,- Kč – Režie (je určen pro pořádání Velkého Finále – odměny pořadatelům,nafta,elektřina,úklid, plakáty, kancelářské potřeby atd.)

2,- Kč – Charita (je určen pro dary Dětským Domovům, nemocnicím atd.)

  Rozdělení bodů:

Místní žebříček:

 Do místního žebříčku se započítávají všechny odehrané turnaje na daném hracím místě!

Do výsledkové listiny může být zapsán pouze hráč, který je na turnaji přítomen a odehrál minimálně jeden dílčí zápas!

  Místní Jackpot:

Vyplácí se dle průměru zúčastněných hráčů na hracích místech a to následovně:
průměr do 6 hráčů - jackpot pro 3 hráče | do 8 hráčů - pro 4 hráče | do 12 hráčů - pro 5 hráčů | průměr nad 13 hráčů - jackpot pro prvních 6 hráčů místního žebříčku

Výše jackpotu - z každého startovného za jednotlivce jde 16 Kč do místního jackpotu, výsledná částka se rozdělí dle účasti mezi prvních 3-6 hráčů místního žebříčku

Rozdělení finančních odměn - výši jackpotu vydělíme součtem bodů hráčů, kteří mají nárok na jackpot a vynásobíme počtem bodů jednotlivého hráče => čím více bodů, tím větší část z místního jackpotu

   Celkový žebříček:

 Do celkového žebříčku se započítávají všechny odehrané turnaje ze všech hracích míst!
Větší počet odehraných turnajů => více získaných bodů.

Neškrtají se žádné "nepovedené" ani "vydařené" turnaje, prostě se počítá všechno.

Celkový žebříček slouží také pro nasazení prvních 24 hráčů do Velkého Finále. Finanční odměny obdrží prvních 8 mužů a 3 ženy.

Finanční odměna za celkový žebříček činí 30% z Celkového Jackpotu.

Finance se rozdělí tak, že se celková částka vydělí součtem bodů všech 11-ti hráčů s nárokem na finanční odměny a násobí se počtem bodů jednotlivých hráčů a hráček => čím víc bodů hráč získá, tím větší bude jeho část z jackpotu.

Celkový Jackpot:

Celkový Jackpot (100 %) se rozděluje následovně:

30% = finanční odměny za Celkový žebříček
70% = finanční odměny na Velké Finále

ÚVODNÍ TURNAJ (dále ÚT)

 ÚT Vysočina Tour se koná 12.10.2019 v Herna Baru Tajfun Havlíčkův Brod. Více viz. propozice na samotný turnaj.

VELKÉ FINÁLE (dále VF)

Postup na VF:

Na VF postoupí každý hráč, který odehraje minimálně 15 turnajů nebo získá nejméně 600 bodů.

Více info v propozicích na samotný turnaj.

Termín VF:

VF se bude konat v kulturním sále v Přibyslavi 6.6.2020.

 Startovné na VF:

 Startovné na VF činí 100 Kč. Kredity se vhazují.

   Finanční odměny na VF:

Tvoří 70% z Celkového Jackpotu - viz. tabulka:

70% z celkového jackpotu se rozdělí mezi muže a ženy

muži i ženy si spoří do vlastního jackpotu

Losované Ceny:

 Z každého startovného za jednotlivce jde 16 Kč do Losovaných Cen. Z tohoto jackpotu (dle možností) se pořídí věcné hodnotné ceny jako např. LCD TV, DVD, MP4, šipkové terče, šipkové zboží, horské kolo, drogistické zboží, wellness, ….

  Zvláštní ocenění:

 Trojnásobný vítěz VF – Nejúspěšnější hráči/ky Velkého finále, tři vítězství – křišťálový pohár

Nejaktivnější hráč - hráč, který odehraje nejvíce turnajů ze všech účastníků seriálu – 500,- Kč

Nejaktivnější hrací místo – 1.místo s nejvyšším průměrem hráčů na 1 turnaj – 2000,- Kč

2.místo – 2000,- Kč

3.místo – 2000,- Kč

Hráč s nejvyšším počtem vyhraných turnajů1000,- Kč

Mistr středař - 500,- Kč

Nejlepší junior – Věcná cena (batoh,šipky… apod.)

Věrnostní bonus Hráči, kteří odehrají 30 turnajů na jednom hracím místě – Startovné na VF zdarma

Doplňková soutěž:

 Na každém hracím místě je možnost hrát doplňkovou hru „Mistr středař“.

Vítězové jsou odměněni na VF

  Zasílání výsledků:

 Výsledky posílat nejdéle dva dny po skončení jednotlivých turnajů na e-mail vysocinatour@email.cz. Nebo formou SMS(MMS) na číslo 777513014.
Neodeslání výsledků = neodehraný turnaj

   Posílání startovného:

 Startovné z jednotlivých turnajů bude zaplaceno pořadateli vždy každý měsíc (po každém 5.turnaji) na základě vyúčtování, které každé hrací místo obdrží formou e-mailu nebo SMS.

Startovné za hrací místo:

2.000 Kč

Registrace hracího místa:

Hrací místo bude zaregistrováno ihned po podpisu smlouvy o spolupořádání turnajů.

Přihlášku hracího místa najdete na stránkách www.vysocina-tour.cz , a také na www.tajfundarts.cz sekce Vysočina Tour. Vyplněnou a podepsanou ji pak zašlete na e-mail vysocinatour@email.cz nebo osobně přineste dle domluvy.

Zrušení hracího místa:

 Pořadatel má právo zrušit hrací místo pokud na něm klesne účast pod 5 hráčů na 4 po sobě jdoucích turnajích nebo pokud hrací místo v průběhu soutěže neodehraje 5 turnajů z důvodu neúčasti hráčů.

Odpovědná osoba na hracím místě může zrušit hrací místo bez udaní důvodu, avšak bez nároku na 100 % vyplacení místního jackpotu.

Podmínky k vyplacení Místního Jackpotu:

Pořadatel má právo nevyplatit hráčům Místní Jackpot pokud:
- hrací místa budou mít finanční nebo jiné závazky vůči pořadateli
- hrací místo ukončí svoji činnost
- hrací místo bude zrušeno z důvodu viz. čl. "Zrušení hracího místa"

- hráč si nevyzvedne odměnu na Velkém Finále (možnost vyzvednutí odměny na základě písemného pověření)

Podmínky k vyplacení Celkového Jackpotu:

Pořadatel má právo nevyplatit hráčům Celkový Jackpot pokud:
- hrací místo, kde hráč odehrál nejvíce turnajů, nebude mít na konci základní části uhrazené všechny faktury za startovné
- hrací místo, kde hráč odehrál nejvíce turnajů, ukončí svoji činnost
- hrací místo, kde hráč odehrál nejvíce turnajů, bude zrušeno z důvodu viz. čl. "Zrušení hracího místa"

- hráč si nevyzvedne odměnu na Velkém Finále (možnost vyzvednutí odměny na základě písemného pověření)

  Informační servis:

 Výsledky jednotlivých turnajů, místní a celkové žebříčky, jackpoty, aktuality naleznete na webových stránkách www.vysocina-tour.cz. Dotazy na e-mailu vysocinatour@email.cz nebo na níže uvedených číslech.

GDPR:

V průběhu celého turnaje budou pořizovány: výsledkový servis, zpravodajské fotografie a videa, sloužící k informování veřejnosti o průběhu turnaje. Dále zde mohou být pořizovány fotografie a videa k osobní potřebě hráčů (vzpomínka na turnaj, propagace klubu apod.) zejména z vyhlášení výsledků a průběhu turnaje. V případě nesouhlasu se zveřejněním jména a příjmení, s fotografováním nebo natáčením to prosím oznamte výslovně fotografovi nebo rozhodčímu daného hracího místa.

Závěrečná ustanovení:

 Pořadatel seriálu má právo na změny, úpravy pravidel i propozic, případně zrušení turnaje či celého seriálu bez náhrady.

Pořadatel soutěže:

Tajfun Darts z.s.

V Rámech 269, 58001 Havlíčkův Brod

IČ: 05351162

+420 777 513 014 | e-mail: vysocinatour@email.cz

 

Dnes je úterý 12. listopadu 2019

Vysočina Tour 2020

8. ročník úspěšného seriálu turnajů, který se skládá z úvodního turnaje, 30ti turnajů základní části na jednotlivých hracích místech a Velkého finále.